Nova podjetniška priložnost v PVSP 2014

podjet.jpg

 

 

 

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je 17. junija 2014 na svoji spletni strani www.rralur.si objavila javni poziv za vključitev v operacijo Podjetno v svet podjetništva 2014 (PVSP 2014) za ljubljansko urbano regijo. Z njim vabi visoko izobražene mlade brezposelne osebe iz regije, da se vključijo v omenjeni program, si zagotovijo zaposlitev za določen čas in si odprejo možnost, da v družbi vrstnikov in s pomočjo mentorjev razvijejo svojo podjetniško idejo. Deset izbranih kandidatov bo namreč RRA LUR predvidoma avgusta zaposlila za čas štirih mesecev. V obdobju vključitve v program jim bo nudil strokovno pomoč v obliki podjetniškega usposabljanja ter razvijanja in uresničevanja njihove podjetniške ideje, končni cilj udeležencev pa bo samozaposlitev, zaposlitev v lastnem podjetju ali zaposlitev pri drugem delodajalcu.

 

Poziv je prednostno namenjen brezposelnim, ki imajo šesto ali višjo stopnjo izobrazbe katerekoli smeri, so stari manj kot 35 let in imajo stalno bivališče v eni od 26 občin ljubljanske urbane regije. V primeru, da bo premalo prijavljenih kandidatov izpolnjevalo vse tri pogoje, lahko posebna komisija za izbor kandidatov omili izobrazbeni in starostni pogoj, kar lahko stori tudi po lastnem preudarku. Na poziv se ne morejo prijaviti kandidati, ki so v preteklosti že bili vključeni v katerokoli operacijo Podjetno v svet podjetništva.

Strokovna komisija bo pri izboru upoštevala izpolnjevanje pogojev ter podjetniške lastnosti, znanje in izkušnje kandidatov, poslovno idejo in njeno uresničljivost, karierne cilje in motiviranost kandidatov. Zadnji rok za oddajo vlog je 4. julij 2014.

 

Operacijo Podjetno v svet podjetništva 2014 financirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Enake razpise je istočasno objavilo še enajst regionalnih razvojnih agencij iz vseh slovenskih statističnih regij, saj se projekt, katerega aktivnosti vodi in koordinira Regionalni center za razvoj iz Zagorja, izvaja po vsej državi. Tokratni poziv je drugi v operaciji PVSP 2014, do konca leta mu bo sledil še tretji – svojo priložnost bo tako letos dobilo 360 mladih, ki svojo prihodnost povezujejo z razvojem lastne podjetniške ideje in podjetja.

 

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Regionalne razvojne agencije LUR rralur.si, dobiti pa jo je mogoče tudi na sedežu agencije, kjer kandidati dobijo tudi vse dodatne informacije in pojasnila (Roman Medved, tel. 01 306 1905 e-pošta: roman.medved@ljubljana.si, in Meta Koprivšek Tomažič, tel: 01 3061904, e-pošta: meta.koprivsek-tomazic@ljubljana.si).

Posebna predstavitev razpisa za vse zainteresirane bo v ponedeljek, 30. 6. 2014, ob 10. uri v prostorih Tehnološkega parka Ljubljana, stavba B. 

 

17. junij 2014 

Arhiv novic