EVROPA BO SOFINANCIRALA ENERGETSKO SANACIJO OSNOVNE ŠOLE ŠKOFLJICA IN VRTCA ŠKOFLJICA


nalozba.jpg          Grb_Skofljica.png
 
Občina Škofljica je uspešno kandidirala na javnem razpisu ministrstva za infrastrukturo in prostor v okviru Operativnega kohezijskega programa: Energetskih sanacij javnih zgradb.

Že odobreno sofinanciranje znaša:
- Za energetsko sanacijo OŠ ŠKOFLJICA, v višini: 170.536,69 EUR in
- Za energetsko sanacijo starega VRTCA LAVRICA v višini: 82.263,00 EUR.

Oba postopka javnega naročila sta zaključena, s ponudnikoma sta podpisani izvajalski  pogodbi, dela so se začela in bodo končana v septembru.
Po izvedeni energetski sanaciji je za oba objekta predvideno ugodnejše bivanje in znaten prihranek pri obratovalnih  stroških. 
 
 Sola1_1.JPG            Sola2.JPG

Operacijo »Energetska sanacija starega Vrtca Lavrica  in Energetsko sanacijo OŠ Škofljica « delno financira Evropska unija in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«.

   
 
 
Škofljica, avgust 2014                                                                                                                                                   Ivan Jordan, župan 

Arhiv novic