VOZNI REDI ( velja od 1.9.2014 do 25.6.2015)

 

Pregled linij

 

 

VOZNI RED LINIJE 3B LITOSTROJ-ŠKOFLJICA

http://www.lpp.si/sites/default/files/lpp_vozniredi/iskalnik/index.php?stop=0&l=3B

 

Ljubljana, 25.9.2014 – Po novem lahko študenti in dijaki, katerih prvi medkrajevni oziroma mestni prevoznik je Ljubljanski potniški promet, prenesejo podatke iz svoje vloge v sistem Urbane na spletnem naslovu https://urbana.jhl.si/vloga/. Vnos podatkov opravijo torej od doma, preden obiščejo z originalno vlogo Potniški center LPP, njihova obravnava na Potniškem centru LPP pa je zaradi tega prednostna.

 

Sporočilo za javnost

Študenti in dijaki : Hitreje do subvencionirane mesečne vozovnice s spletno aplikacijo  https://urbana.jhl.si/vloga

 

Ob potrditvi vnosa podatkov na spletu pridobijo študenti in dijaki sedemmestno kodo (primer: W123456), katero morajo skupaj z originalno vlogo, ki je izpolnjena, potrjena na izobraževalnem zavodu in podpisana, predložiti v Potniškem centru LPP, na okencu ZA HITRI VNOS. Referent nato na osnovi kode poišče že vnesene podatke študenta ali dijaka, jih ustrezno preveri z originalno vlogo in takoj podaljša oziroma izdela subvencionirano mesečno vozovnico. Ta način vnosa podatkov zagotavlja študentu in dijaku prednostno obravnavo na Potniškem centru LPP, istočasno pa tudi ustrezno aktualnost podatkov.

 Za tiste študente in dijake, ki že imajo Urbano in potujejo samo v območnem sistemu, velja tudi, da lahko originalno vlogo tako kot doslej pošljejo po pošti in Urbano v štirih dneh potrdijo na urbanomatu, takoj zatem pa kupijo subvencionirano mesečno vozovnico za tekoči mesec. 

 

Arhiv novic