Najem oglasnega mesta v večnamenski športni dvorani Škofljica v sezoni 2014 /2015

Na podlagi sklepa občinskega sveta Občine Škofljica sprejetega na 26. redni seji dne 19. junija 2014 o ceni najema oglasnega mesta v Večnamenski športni dvorani Škofljica, pozivamo športna društva in klube k oddaji vloge za najem oglasnih  mest  v  Večnamenski športni dvorani Škofljica.

 Velikost plakatnega mesta je 1400 mm x 1000 mm.  Na voljo je 32 plakatnih mest.

 

Najem enega plakatnega mesta znaša 80,00 €  letno (v ceno ni vključen DDV). Znesek najemnik poravna na podlagi izstavljenega računa.

 

Izpolnjeno priloženo vlogo pošljite do vključno 23. septembra / 2014  na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica ali podpisano, žigosano in skenirano po e – pošti na naslov: zdravko.iglicar@siol.net

 

 Interesenti bodo o številu odobrenih oglasnih mest, ki bodo odvisna od števila prejetih vlog , obveščeni najkasneje do  30. septembra / 2014.

 

Z najemniki oglasnih mest bo sklenjena pogodba.

 

 Vloga    

 

 

 

Datum: 8. september / 2014

 

 

 

 

Zdravko Igličar                                                                                   Občina Škofljica

Upravnik športnih objektov                                                                Ivan JORDAN, l.r.

                                                                                                           Ž U P A N

                                                                                                

          

 

 

Arhiv novic