V ZASEBNEM VRTCU MALI SVET JE NA VOLJO ŠE NEKAJ PROSTIH MEST

mali svet.jpg

Matjaževa ulica 4,1000 Ljubljana, info@malisvet.com ,www.malisvet.com 041/602-231

 

 

Vrtec Mali svet je prvi zasebni mednarodni vrtec v Sloveniji, ki uspešno deluje že osem let. Sedež vrtca imamo v Osnovni šoli Savsko naselje na Matjaževi ulici 4, eno poslovno enoto  pa na Viču na Ulici Malči Beličeve 109.

 

Vrtec Mali svet je mednarodni zasebni vrtec, ki izvaja javno veljavni program po Kurikulumu za vrtce, ki je slovenski nacionalni dokument za predšolsko vzgojo.

 

Z resnično predanostjo in trdno voljo smo oblikovali uspešen, kvaliteten vrtec, kar se odraža na zadovoljnih starših in seveda njihovih otrocih.

 

Svet je postal majhna skupnost različnih kultur, načinov življenja in tradicij. Ravno ta raznolikost  nam omogoča, da lahko osebnostno rastemo, se razvijamo, širimo svoja znanja in obzorja ter spoznavamo drugačnost .

 

Predšolski otrok odrašča tako v svoji družini kot v družbi, kjer si pridobiva izkušnje in spoznanja ter oblikuje vrednote, na osnovi katerih si ustvari svoj lasten odnos do življenjskega okolja in življenja nasploh.

       

Rdeča nit pri realizaciji našega programa je želja, da poleg vključevanja v lastno kulturo in nacionalno tradicijo, spoznavamo in se seznanjamo tudi z drugimi kulturami in civilizacijami, vzgajamo odnose medsebojne strpnosti in spoštovanje drugačnosti.

Starši so s sobivanjem v različnih dejavnostih naš partner pri realizaciji zastavljenih smotrov.

 

Vzgoja in izobraževanje dobivata v predšolskem obdobju nov pomen za vseživljenjsko učenje in vzgojo za aktivno državljanstvo. Vrtec je otrokov življenjski prostor, kjer se aktivno uči in pridobiva vrednote ter razvija sposobnosti za življenje v medkulturni družbi.

Vloga vzgojiteljev v procesu socializacije ni le v prenašanju znanja temveč smo vzorniki, ki sooblikujemo temelje za odgovorno in pravično delovanje posameznikov v družbi.

 

Otroci v današnjem času v vrtcu preživijo večino dneva, zato  je pomembno, da je vrtec resnično »otroški svet«, ki omogoča zadovoljevanje otrokovih potreb in  pričakovanj ter sodelovanje otrok v kreiranju institucionalnega življenja in njihovo soodločanje pri vseh dnevnih odločitvah.

 

 

 

                                                                                              Mali svet

                                                                                            Skubin Juretič Mirijam

 

 

Arhiv novic