Študenti in dijaki : Hitreje do subvencionirane mesečne vozovnice s spletno aplikacijoOb potrditvi vnosa podatkov na spletu pridobijo študenti in dijaki sedemmestno kodo (primer: W123456), katero morajo skupaj z originalno vlogo, ki je izpolnjena, potrjena na izobraževalnem zavodu in podpisana, predložiti v Potniškem centru LPP, na okencu ZA HITRI VNOS. Referent nato na osnovi kode poišče že vnesene podatke študenta ali dijaka, jih ustrezno preveri z originalno vlogo in takoj podaljša oziroma izdela subvencionirano mesečno vozovnico. Ta način vnosa podatkov zagotavlja študentu in dijaku prednostno obravnavo na Potniškem centru LPP, istočasno pa tudi ustrezno aktualnost podatkov.

 Za tiste študente in dijake, ki že imajo Urbano in potujejo samo v območnem sistemu, velja tudi, da lahko originalno vlogo tako kot doslej pošljejo po pošti in Urbano v štirih dneh potrdijo na urbanomatu, takoj zatem pa kupijo subvencionirano mesečno vozovnico za tekoči mesec. 

 

Škofljica, 29.9.2014 

Arhiv novic