VODOVODNI SISTEM ŽELIMLJE

VODOVODNI SISTEM ŽELIMLJE


Spoštovani uporabniki vodovodnega sistema Želimlje,

z namenom zagotavljanja varne oskrbe s pitno vodo je v vodovodni sistem od 12. 11. 2014 stalno vključen proces dezinfekcije na osnovi klora.

Dezinfekcija je sicer običajen postopek priprave vode v vodovodnih sistemih. Več o dezinfekciji in kloriranju pitne vode lahko preberete na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje tukaj.

V JP Vodovod-Kanalizacija glede na analizo stanja po nekaj mesečnem upravljanju vodovodnega sistema ugotavljamo, da je ukrep nujen. Ocenjujemo, da varnosti oskrbe s pitno vodo sicer ne moremo zagotavljati.

Zavedamo se, da je uporaba dezinfekcijskega sredstva na osnovi klora za uporabnike, ki doslej vonja po kloru v pitni vodi niso bili navajeni, moteče. Zavezujemo se k uporabi kar najnižje koncentracije dezinfekcijskega sredstva, ki bo še omogočala varnost oskrbe.

Dezinfekcija bo v uporabi vsaj do izvedbe nujno potrebnih obnovitvenih del na vodohranu, ki so načrtovana do sredine leta 2016.

Obvestilo o vključitvi dezinfekcije v proces oskrbe s pitno vodo smo objavili 13. 11. 2014 na naši spletni strani www.vo-ka.si, uporabnikom, ki so nam na naš poziv k vključitvi v e-načine obveščanja nedavno posredovali e-naslove, pa smo sporočila posredovali tudi po e-pošti. 

Za vsa morebitna nadaljnja vprašanja smo na razpolago na  telefonskih številkah 01 58 08 100 ali 080 8652 (pritisnite 7), ali na e-naslovu voka@vo-ka.si.


 JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.

Arhiv novic