VARNOST NA NIVOJSKIH PREHODIH – USTAVITE SE! VLAK SE NE MORE!

Nivojski prehodi so ena najbolj kritičnih mest, s katerimi se srečujemo udeleženci v cestnem prometu. Problematika varnosti na nivojskih prehodih ceste čez železniško progo je povezana predvsem z neupoštevanjem prometnih pravil in v nekaterih primerih z nizko kulturo in predrznostjo udeležencev v cestnem prometu. Posledica so prepogoste prometne nesreče oz. izredni dogodki na nivojskih prehodih.
V smislu preventive in večje prometne varnosti je ključen napotek vsakemu posamezniku, ki prečka nivojski prehod, da dosledno upošteva prometno signalizacijo in prometna pravila ter ravna previdno in odgovorno. Nesreče na nivojskih prehodih so namreč pogosto posledica voznikove napake, zato je povečana pozornost, pazljivost in upoštevanje prometnih pravil ter signalizacije (še posebej prometnega znaka Andrejev križ, svetlobnega znaka in spuščenih zapornic ali polzapornic) ključna za večjo varnost na nivojskih prehodih.
Slovenski predpisi s področja varnosti v cestnem in železniškem prometu predpisujejo, da ima vlak ali drugo prevozno sredstvo, ki se premika po železniških tirih, zaradi svoje velike teže in dolge zavorne poti (tudi do 1 km), prednost pred drugimi udeleženci v cestnem prometu. Voznik, ki se približuje nivojskemu prehodu mora torej voziti s potrebno previdnostjo in takšno hitrostjo, da lahko pred prehodom varno ustavi. Pri tem je potrebno pazljivo opazovati dogajanje v preglednostnem prostoru in postavljeno prometno signalizacijo.
Za varno prečkanje nivojskega prehoda je potrebno ravnati previdno in odgovorno. Še posebej je potrebno:
! ustaviti pred nivojskim prehodom, če se po progi približuje železniško vozilo;
! upoštevati prometno signalizacijo;
! prečkati železniške tire le na nivojskih prehodih;
! ustaviti, ko na svetlobnem znaku izmenično utripata rdeči luči (prečkati nivojski prehod, ko prenehata utripati rdeči luči);
! ustaviti, ko se zapornice ali polzapornice spuščajo (nikoli ne obvozimo spuščenih zapornic);
! nemudoma obvestiti center za obveščanje (112) ali policijo (113) ob poškodovanju zapornic ali ostalih varnostnih naprav in v primeru, če vozilo obstane na nivojskem prehodu.

Javna agencija Republike Slovenija za varnost prometa, Sektor za razvoj in koordinacijo varnosti cestnega prometa, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

sporočilo za javnost

zloženka

 

Arhiv novic