POROČILA O MIKROBIOLOŠKIH PREIZKUSIH GLEDE PITNE VODE

V okviru rednih mikrobioloških in fizikalno-kemijskih preskusov je bilo v letu 2014 odvzeto 27 vzorcev pitne vode. Odvzet je bil tudi vzorec za občasno preskušanje, katerega poročilo je stalno objavljeno  tukaj . Neskladnost v okviru rednih mikrobioloških preskusov je bila ugotovljena 22.4., 12.5. in 15.9.2014 na dveh lokacijah. Ugotovljena je bila tudi mikrobiološka neskladnost v okviru občasnega preskušanja v vzorcu pitne vode, odvzetem 3. 6. 2014.

Zdravstvena tveganja na vodovodnem sistemu so bila ugotovljena tudi na rednem inšpekcijskem pregledu Zdravstvenega inšpektorata RS dne 22. 9. 2014. Občini Škofljica je bila izdana Odločba za sanacijo razmer z rokom realizacije 30. 5. 2016.

Z vidika zagotavljanja mikrobiološke skladnosti pitne vode so se z uvedbo dezinfekcije v novembru 2014 razmere na vodovodnem sistemu stabilizirale.


Ker je bilo kar nekaj vprašanj tudi vezanih na način odvoza odpadne vode iz greznic dodajamo tudi povezavo na spletno stran JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o., kjer se nahaja obvestilo, ki ga prejmejo občani pred pričetkom rednega odvoza.

http://www.vo-ka.si/informacije/male-komunalne-cistilne-naprave-greznice/praznjenje-nepretocnih-greznic-prevzem-blata-iz

 

vzorec 22.4.2014  

vzorec 12.5.201

vzorec 15.9.2014  

vzorec 15.9.2015-VH

Arhiv novic