OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT /OPN ŠKOFLJICA/, SPREJET!

Občinski svet je na 6. redni seji dne 2. julija 2015 sprejel Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica. Čistopis je bil posredovan v objavo v Uradni list Republike Slovenije. Objavo odloka pričakujemo v mesecu juliju, začetek veljavnosti pa petnajsti dan po objavi, predvidoma v avgustu 2015.
Zaradi dolgotrajnosti postopka priprave odloka in posledične spremembe potreb občine in občanov smo se odločili, da bomo takoj po njegovi uveljavitvi, pričeli s postopkom sprememb in dopolnitev predmetnega odloka. Obvestilo o sprejemanju pobud za spremembo namembnosti bomo objavili na spletni strani občine in v Glasniku.

OBČINA ŠKOFLJICA, Julij 2015

Arhiv novic