VABILO NA PREDSTAVITVENO DELAVNICO, V SREDO, 16.9.2015

TUDI V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014 - 2020 BODO ZA LOKALNE AKTERJE
NA VOLJO EVROPSKA SREDSTVA

zato vas

Lokalna akcijska skupina »SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM«,

v sodelovanju z občino ŠKOFLJICA

VABI NA PREDSTAVITVENO DELAVNICO
LOKALNEGA RAZVOJA KI GA VODI SKUPNOST (CLLD)
ki bo v sredo, 16. 9. 2015 ob 18.00 uri v kulturnem domu občine Škofljica
(Šmarska cesta 3, 1291 ŠKOFLJICA)

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA »SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM« je bila ustanovljena že v letu 2008 z namenom vzpostavitve učinkovitega javno-zasebnega partnerstva za pripravo in izvajanje lokalne razvojne strategije LAS za programsko obdobje 2007 do 2013. LAS je tako v obdobju 2007 - 2013 pridobil iz naslova LEADER nekaj čez en milijon EU sredstev iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in odobrila ter podprla 47 projektov lokalnih akterjev.

Z novim programskim obdobjem 2014 - 2020 se lokalnim partnerstvom, v okviru Lokalne akcijske skupine (LAS) in njihovim razvojnim ambicijam daje še večja veljava skozi izvajanje programa LOKALNI RAZVOJ KI GA VODI SKUPNOST (CLLD - Community Led Local Development), ki omogoča lokalnim partnerstvom dostop do koriščenja sredstev iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in to po načelu »OD SPODAJ NAVZGOR«, kar pomeni, da lokalni akterji enakopravno soodločajo pri oblikovanju Strategije lokalnega razvoja in s tem o lastnem razvoju.

Predstaviti vam želimo osnovna načela delovanja LAS ter seveda, kako in na kakšen način lahko lokalni akterji pridejo do evropskih sredstev. Skupaj z vami se bomo dogovorili tudi o nadaljnjem sodelovanju in izvedbi dodatnih delavnic za pripravo Strategije lokalnega razvoja.

Na delavnici bo možno izpolniti Pristopno izjavo za članstvo v Lokalni Akcijski Skupini, ki je osnova za sooblikovanje razvoja tega območja.


MARJANA MARN, predsednica UO LAS
»Sožitje med mestom in podeželjem«
DARJA GAČNIK,
Svetovalka za gospodarstvo, podjetništvo, turizem in kmetijstvo občine Škofljica

Arhiv novic