BREZPLAČNA DELAVNICA - KJE PA VAS ČEVELJ ŽULI?

TUDI V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014 – 2020 BODO ZA LOKALNE AKTERJE

NA VOLJO EVROPSKA SREDSTVA

 

zato vas

 

Lokalna akcijska skupina »SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM«,

grb skofljica.jpg      sozitje.jpg

 

v sodelovanju z občino ŠKOFLJICA   

 

 

VABI NA 2. DELAVNICO

LOKALNEGA RAZVOJA KI GA VODI SKUPNOST (CLLD)

KJE PA VAS ČEVELJ ŽULI?

ki bo v sredo, 14. 10. 2015 ob 17.30 uri v kulturnem domu občine Škofljica

 

(Šmarska cesta 3, 1291 ŠKOFLJICA)

 

Delavnica je namenjena pripravi Strategije lokalnega razvoja, ki bo naš skupen temeljni dokument, s katerim nam bo omogočeno priti do evropskih sredstev.

 

Na delavnici bomo skupaj opredelili:

 

Kaj imamo dobrega ali slabega v lokalnem okolju?

Kaj želimo spremeniti?

Česa nimamo pa bi radi imeli oziroma bi morali imeti?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA

»Sožitje med mestom in podeželjem«

MARJANA MARN, predsednica UO LAS

 

 

CIZA, Zavod za razvoj podeželja

Pripravljavec Strategije lokalnega razvoja

JOSIP PINTAR

 

 

 

Arhiv novic