PIJAVA GORICA - UREJENO VOZIŠČE, PLOČNIK IN ODVODNJAVANJE

Na cesti Pijava Gorica - Želimlje so končana obsežna obnovitvena dela ureditve vozišča s pločnikom in odvodnjavanjem.
Prav tako sta bili urejeni tudi vezna ulica med Gasilsko in Želimeljsko, ter del ulice Na hrib.
Obnova je bila nujno potrebna zaradi odvajanja padavinskih vod, večje preglednosti udeležencev v prometu in s tem tudi izboljšanja prometne varnosti - predvsem pešcev.
Hkrati je bilo urejenih tudi nekaj nepreglednih dohodov do stanovanjskih hiš in utrditev ter zaščita plazeče se zemlje.
Investicijo sta sofinancirali občina in Republika Slovenija.
Občina se ob tej priliki še posebej zahvaljuje domačinom, ki so nesebično odstopili del zasebnega zemljišča - v splošno javno korist.

 

IMG_0196.JPG 

 

IMG_0202.JPG 

 

IMG_0205.JPG 

 

IMG_0212.JPG 

 Občina Škofljica, oktober 2015

Arhiv novic