Kako živeti s poplavami?

MOP.jpg                           INSTISTUT.jpg

 

             Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor

in

Inštitut za vode Republike Slovenije

 

 

vabita na ozaveščevalni dogodek

 

 

Kako živeti s poplavami?

 

Katere aktivnosti izvaja država za zmanjšanje poplavne ogroženosti?

Katere evidence v povezavi s poplavami obstajajo in kako do njih?

Kako do meteoroloških in hidroloških opozoril?

Kako lahko sami čim bolj samozaščitno ravnamo v primeru poplave?

 

Dogodek bo v

četrtek, 5. novembra 2015, ob 18. uri,

v veliki sejni sobi Upravne stavbe MOL,

Trg mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana.

 

 

Na dogodku sodelujeta tudi Agencija Republike Slovenije za okolje

in

Uprava za zaščito in reševanje Republike Slovenije.

 

Vljudno vabljeni!

Več o dogodku             

Arhiv novic