PODPISANA PARTNERSKA POGODBA O USTANOVITVI LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM ZA OBDOBJE 2014 - 2020


Na podlagi dobrih rezultatov iz preteklosti so, župan Škofljice Ivan Jordan, ljubljanski župan Zoran Janković, župan Iga Janez Cimperman in grosupeljski župan Peter Verlič, ponovno podpisali partnersko pogodbo.
Njihov osnovni cilj je razvoj podeželja, oblikovanje in aplikacija različnih produktov ter oblikovanje skupne organizacijske oblike na področju trženja in nadaljnjega razvoja območja. Omenjene občine tako dajejo še prav poseben pomen prizadevanju
prebivalcev in drugih akterjev na podeželju, da prevzamejo soodgovornost za lasten razvoj.
Podpisana pogodba pa je hkrati osnovni pogoj za možnost črpanja nepovratnih evropskih in državnih sredstev do leta 2020.

Občina Škofljica, November 2015
Arhiv novic