R CERO - odprt najsodobnejši Regijski center za predelavo z odpadki

Dne 18. 11. 2015 se je uradno odprl Regijski center za ravnanje z odpadki, ki velja za največji okoljski kohezijski projekt v Sloveniji, v vrednosti približno 155 milijonov evrov (od tega 65 % sofinanciranje evropskega kohezijskega sklada). Gre za največji tovrstni center v Sloveniji, ki se ponaša z najmodernejšo okoljsko tehnologijo, pri njem pa sodeluje kar 37 občin, med njimi tudi Občina Škofljica, z 1,8 % deležem.
Kako deluje RCERO?
Center je namenjen mehansko-biološki obdelavi odpadkov, to je odpadkov, ki jih odložimo v črne zabojnike. Ti gredo sedaj v Rcero, kjer se odpadki zmeljejo in presejejo ter ločijo v težko frakcijo, to so organski odpadki, in lahko frakcijo, ki je v večini gorljiva. Lahka frakcija gre v drugi objekt, kjer se odstranijo primesi in se obdela do kakovosti goriva z višjo (za cementarne) ali nižjo (za termoelektrarne) kalorično vrednostjo. Težka frakcija gre v biološke reaktorje, kjer poteka anaerobna razgradnja. V dveh tednih iz teh odpadkov nastane bioplin in digestat, ki se posuši in pošlje v termično obdelavo. Pridobljeni bioplin poganja tri nove motorje, ki skupaj z obstoječimi pokrijejo potrebe Rcera po elektriki in toploti. Po obdelavi preostanka odpadkov bo tako odloženih le med 5 in 10 odstotkov odpadkov, ki bodo brez škodljivih vplivov na okolje. V drugem objektu se predelujejo ločeno zbrani bio odpadki iz katerih se pridobiva kompost.
Kaj RCERO pomeni za Škofljico?
Župan Ivan Jordan je ob otvoritvi poudaril, da je projekt izjemnega pomena ne samo za Ljubljano, kamor je vključena Občina Škofljica, temveč tudi za celotno Slovenijo in tudi za Evropsko unijo, saj skladno z Direktivo EU s 1. 1. 2016 ni več dovoljeno odlagati komunalnih odpadkov brez predhodne obdelave oziroma predelave. Na pristop oziroma možnost koriščenja te storitve ta trenutek čaka še osem slovenskih občin, torej skupno za kar 700.000 uporabnikov oziroma 1/3 državljanov. »Občina Škofljica, kot soustanoviteljica Javnega holdinga Ljubljana, v katerega sodi tudi javno podjetje Snaga d.o.o., s ponosom zre na dokončano investicijo, s katero bo občina oziroma občani pridobili trajno in kvalitetno zbiranje, sortiranje, predelavo in odlaganja komunalnih odpadkov, skladno z vsemi predpisi in okoljevarstvenimi dovoljenji ter zagotovljeno najnižjo možno ceno storitve komunalnih odpadkov, sorazmerno vrednosti investicij pa se bo zvišala tudi vrednost so-lastniškega deleža Občine Škofljica«.

 

Video predstavitev regijskega centra, je na voljo na tej povezavi .  

Arhiv novic