Poziv k podaji predlogov za imenovanje članov Sveta OI Ljubljana okolica

DRUŠTVA, ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV IN POSAMEZNIKI S PODROČJA KULTURNIH DEJAVNOSTI

 

ZADEVA: Imenovanje članov Sveta Območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Ljubljana okolica – poziv

 

Obveščamo vas, da članom Sveta Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Ljubljana okolica poteče mandat, na podlagi česar vas v skladu s 27. členom Akta o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10) pozivamo k podaji predlogov za kandidate za člane Sveta Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Ljubljana okolica.

Člane omenjenega Sveta imenuje direktor JSKD na predlog lokalnih skupnosti z območja izpostave. Lokalne skupnosti pa predlog oblikujejo tako, da k evidentiranju kandidatov pozovejo društva, zveze kulturnih društev in posameznike s področja kulturnih dejavnosti, ki delujejo v posamezni lokalni skupnosti.

 

Predloge kandidatov prosimo posredujte na naslov:

OBČINA ŠKOFLJICA

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

Šmarska cesta 3

1291   ŠKOFLJICA,

 

v zaprti ovojnici, s pripisom »Imenovanje članov Sveta OI Ljubljana okolica – ne odpiraj«, najkasneje do 17.3.2016.

 

Prosimo, da predlogu obvezno priložite pisno soglasje h kandidaturi ter obrazložitev predloga.

 

 

Roman Brunšek, l.r.,

predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Arhiv novic