OBVESTILO - ENERGETIKA LJUBLJANA

Pozdravljeni,
obveščamo vas, da vam ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o. kot operater distribucijskega sistema zemeljskega plina, ne glede na vaš pogodbeni odnos z drugim dobaviteljem zemeljskega plina, še vedno omogoča sporočanje števčnega stanja vašega plinomera preko portala Moj račun.
Števčna stanja za mesec marec lahko sporočite od torka 29. marca do vključno četrtka 31. marca 2016.
Števčno stanje lahko sporočite preko spletnega portala "Moj račun" http://mojracun.energetika-lj.si /.
Vabimo vas, da obiščete naši novi prenovljeni spletni strani http://bivanjudajemoutrip.si  in http://www.energetika-lj.si .
Zahvaljujemo se vam za prijaznost in vas lepo pozdravljamo,

Energetika Ljubljana 

Arhiv novic