Z regijsko garancijsko shemo hitreje in ugodneje do kredita

Odprte so nove možnosti za še hitrejše in lažje pridobivanje kreditov za vzpostavitev
nove ali razširitev zmogljivosti obstoječe poslovne enote, diverzifikacijo proizvodnje ali
bistvene spremembe proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti. Kredit lahko podjetniki
pridobijo s pomočjo Regijske garancijske sheme v Osrednjeslovenski regiji, v okviru
katere je moč pridobiti garancije za bančne kredite mikro, malim in srednje velikim podjetjem.
Upravičeni prijavitelji so tudi socialna podjetja , ki delujejo in vlagajo na območju
občin statistične regije Osrednja Slovenija: občine Borovnica, Brezovica, Dobrepolje,
Dobrova Polhov Gradec , Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig , Ivančna Gorica,
Kamnik, Komenda, MO Ljubljana, Logatec, Log - Dragomer, Lukovica, Medvode, Mengeš,
Moravče, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, VelikeLašče, Vodice in Vrhnika. Iz garancijskega
sklada, v katerem je 600.000 evrov, bo RRA LUR izdajala garancije v višini 50 % vrednosti
kredita, preostalo bo zavarovala banka po svojih pogojih. Najvišji znesek kredita je lahko do
150.000 EUR , najvišji znesek odprtih garancij na upravičenca pa do 120.000 EUR. Rok za
prijavo je do porabe sredstev oziroma najpozneje do 15. 5. 2018. Za individualen sestanek
lahko pokličete na 01 306 19 05 ali pišete na roman.medved @ljubljana.si ter se dogovorite
za termin sestanka. Javni razpis je objavljen
na :http : //www.rralur.si/sl/projekti/regijska-garancijska-shema-v-osrednjeslovenski-regiji.

Regionalna razvojna agencija
Ljubljanske urbane regije
www.rralur

Arhiv novic