Ponovno odprt razpis za nepovratne finančne spodbude na področju učinkovite rabe energije

Obveščamo vas da je od dne 5.10 ponovno odprt razpis za nepovratne finančne spodbude na področju učinkovite rabe energije, in sicer gre za nepovratne finančne spodbude za gospodinjstva, javni sektor, pravne osebe javnega prava, gospodarske družbe in samostojne podjetnike za nove, še ne izvedene naložbe, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih
• ukrep 1: Vgradnja nove toplotne postaje ob priključitvi na sistem daljinskega ogrevanja,
• ukrep 2: Vgradnja novega kotla za zemeljski plin ob priključitvi na distribucijsko omrežje zemeljskega plina,
• ukrep 3: Vgradnja nove toplotne postaje, ki zamenja dotrajano toplotno postajo,
• ukrep 4: Vgradnja novega kotla, ki zamenja dotrajani kotel na zemeljski plin,
• ukrep 5: Vgradnja toplotne črpalke s pogonom na zemeljski plin.
podrobneje

Višina nepovratne finančne spodbude

Višina nepovratne finančne spodbude za izvedbo posameznega ukrepa znaša:

Za ukrep 1:
• za hišo (eno/dvostanovanjska stavba): 750,00 EUR,
• za večstanovanjsko in nestanovanjsko stavbo: največ 15 odstotkov upravičenih stroškov naložbe ali največ 25 EUR/MWh letnega prihranka energije, ki ga izvedba ukrepa prinese, vendar ne manj kot 750,00 EUR.
Za ukrep 2:
• za etažno enoto (stanovanje/poslovni prostor) z individualnim ogrevanjem: 450,00 EUR,
• za hišo (eno/dvostanovanjska stavba): 650,00 EUR,
• za večstanovanjsko in nestanovanjsko stavbo: največ 10 odstotkov upravičenih stroškov naložbe ali največ 25 EUR/MWh letnega prihranka energije, ki ga izvedba ukrepa prinese, vendar ne manj kot 650,00 EUR.
Za ukrep 3:
• za hišo (eno/dvostanovanjska stavba): 300,00 EUR,
• za večstanovanjsko in nestanovanjsko stavbo: največ 7 odstotkov upravičenih stroškov naložbe ali največ 15 EUR/MWh letnega prihranka energije, ki ga izvedba ukrepa prinese, vendar ne manj kot 300,00 EUR.
Za ukrep 4:
• za etažno enoto (stanovanje/poslovni prostor) z individualnim ogrevanjem: 200,00 EUR,
• za hišo (eno/dvostanovanjska stavba): 250,00 EUR,
• za večstanovanjsko in nestanovanjsko stavbo: največ 5 odstotkov upravičenih stroškov naložbe ali največ 15 EUR/MWh letnega prihranka energije, ki ga izvedba ukrepa prinese, vendar ne manj kot 250,00 EUR.
Za ukrep 5:
• za hišo (eno/dvostanovanjska stavba): 750,00 EUR,
• za večstanovanjsko in nestanovanjsko stavbo: največ 15 odstotkov upravičenih stroškov naložbe ali največ 25 EUR/MWh letnega prihranka energije, ki ga izvedba ukrepa prinese, vendar ne manj kot 750,00 EUR.
Prihranek energije, ki ga izvedba ukrepa prinese, se izračuna na način, ki je naveden v dokumentaciji javnega poziva.

Več na http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-poziv-za-dodeljevanje-nepovratnih-financnih-spodbud-za-ukrepe-v-vecjo-ener-1040/

Arhiv novic