LAS SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM - JAVNI POZIV

Las Sožitje med mestom in podeželjem objavlja prvi javni poziv za izbor operacij za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v letih 2016/2017

Javni poziv je odprt od 12. decembra 2016 do 30. septembra 2017 oziroma do porabe sredstev, pri čemer so opredeljeni naslednji presečni roki za sprejem vlog:

•prvi rok za sprejem vlog je od 12.12.2016 do 28.2.2017 do 24:00,
•drugi rok za sprejem vlog je od 1.3.2017 do 30.5.2017 do 24:00,
•tretji rok za sprejem vlog je od 1.6.2017 do 30.9.2017 do 24:00.

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju občin: Grosuplje, Ig, Mestna občina Ljubljana in Škofljica in sofinanciranje njihovih stroškov. Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje stroškov, nastalih pri izvedbi operacij LAS ali lokalnih akterjev, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev, zastavljenih v SLR.
Okvirna skupna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša: 408.000 evrov.
Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 85%.

Več informacij na spletni strani LAS: www.las-smp.si
Arhiv novic