Krajinski park Ljubljansko barje

Vlada  RS je 12. junija 2008  določila besedilo osnutka Uredbe o Krajinskem parku Ljubljansko barje za javno predstavitev (priponka - osnutek uredbe), ki traja šestdeset dni in sicer od 13. junija do 13. avgusta 2008. Osnutek besedila uredbe in kartografsko gradivo, ki ga spremlja, bo  od 13. junija 2008 javno predstavljeno na Ministrstvu za okolje in prostor ter na sedežih občin Borovnica, Brezovica, Ig, Log Dragomer, Škofljica, Vrhnika in na Mestni Občini Ljubljana, ki ležijo znotraj območja predlaganega parka. V tem času ima vsakdo možnost, da se seznani z besedilom uredbe in kartami ter na vse poda tudi pripombe. Konec junija in v začetku julija 2008 bodo v večernih urah po posameznih občinah organizirane tudi javne obravnave osnutka Uredbe. Zakon o ohranjanju narave predpisuje poseben dvofazni postopek sprejema akta o zavarovanju, v katerem ustanovitelj v prvi fazi sprejeme osnutek akta o zavarovanju, ki se ga javno predstavi in javno obravnava v lokalnih skupnostih na predlaganem območju zavarovanja. V drugi fazi Ministrstvo za okolje in prostor ob upoštevanju stališč do pripomb iz javne predstavitve pripravi predlog Uredbe, ki se ga ponovno medresorsko usklajuje te nato posreduje v postopek za sprejem Uredbe o Krajinskem parku Ljubljansko barje na Vladi RS. Vlada RS bo predvidoma sprejela Uredbo o Krajinskem parku Ljubljansko barje konec septembra 2008.

Z današnjim dnem se torej začenja dvomesečna javna razprava, ki bo potekala v vseh občinah bodočega Krajinskega parka Ljubljansko barje. Krajani se boste lahko z z vsebino osnutka Uredbe seznanili po programu, ki je priložen v  priponki - javno naznanilo.

Več informacij o  bodočem Krajinskem parku Ljubljansko barje in elektronsko predstavitev  osnutka Uredbe o Krajinskem parku Ljubljansko barjes kartografskim gradivom pa lahko najdete tudi na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor in sicer na  http://www.kplb.mop.gov.si/  ter na http://www.mop.gov.si/si/splosno/cns/novica/article/1994/6468/?cHash=8425ee7325.

 

Arhiv novic