ZIMSKA SLUŽBA - PRIPRAVLJENI NA SNEŽNO ODEJO

PRIPRAVLJENI NA SNEŽNO ODEJO
Zimska služba v Občini Škofljica je pripravljena že od 15. novembra. Tudi v tej sezoni bo izvajalo zimsko službo podjetje Križman, d.o.o. V teh dneh je imelo podjetje dan odprtih vrat, katerih se je udeležil tudi župan Ivan Jordan. Ogledal si je celotni vozni park zimske službe z najsodobnejšimi plugi, s katerimi bodo brez težav očistili tudi pločnike.
Za izvajanje zimske službe je v naši občini ob normalnih vremenskih razmerah vključenih 12 opremljenih vozil, s snežnimi plugi in posipalci, ter skupine za ročno in strojno čiščenje pločnikov in ostalih javnih površin. Ob izrednih zimskih razmerah je v delo vključena tudi dodatna zimska mehanizacija.

V Občini Škofljica je zimska služba kot vsako sezono pripravljena, tako nas sneg, napovedan za prihodnje dni, ne bi smel presenetiti, je povedal direktor podjetja Križman, d.o.o., Jure Žgajnar.
Ker je z letošnjim letom stopil v veljavo nov Zakon, oz. Pravilnik o vzdrževanju cest, bi bilo morda smiselno dodati nekaj besed oz. bistvenih novosti Zakona.
Ob tem bi vas radi še seznanili, da je z letošnjim letom stopil v veljavo nov pravilnik o vzdrževanju cest. Bistvena novost v pravilniku je ta, da se za prevoznost cest šteje, da je vsak klanec oz. odsek ceste z vzdolžnim naklonom nad 10 odstotkov prevozen tudi že z uporabo snežnih verig. Zakon torej predvideva na vseh odsekih z vzdolžnim naklonom obvezno uporabo snežnih verig.

Besedilo: Nataša Hribar

Arhiv novic