Občinska prireditev ob dnevu državnosti

Dogajanje so glasbeno popestrili učenci GŠ Grosuplje, MePZ Češnje, učenci OŠ Škofljica z svojimi deklamacijami ter Plesni krožek OŠ Škofljica.
Sledil je nagovor župana Ivana Jordana o pomenu in prelomnih dogodkih v zgodovini slovenskega naroda, o borbi in zavednosti za samostojnost Slovenije.
Poudaril je, da gre obnova vodovodnega sistema Lavrica in navezava vodovod Orle na centralni vodovod Ljubljana ter izgradnja druge faze šole - postavitev balona, ki bo pokril igrišče h koncu, aktivno pa se zavzema tudi za izvedbo že pripravljenih projektov na področju komunalne infrastrukture t.j. gradnja kanalizacije na Pijavi Gorici in Želimljah, vodovod Gorenje Blato, asfaltiranje cest na Vrhu nad Želimljami in v Želimljah, ureditve struge na potoku Škofljica, čiščenje meteornih kanalizacij, javna razsvetljava in še bi lahko naštevali.
Zatem je župan Ivan Jordan podelil županova priznanja učencem osnovne šole, ki so vsa leta šolanja glede na vse predmete dosegli povprečje 4,8 in več ter zlatim maturantom splošne in poklicne mature.
Slavnostni dogodek se je zaključil z MePZ OŠ Škofljica in slavnostno pogostitvijo.

Zahvala Občine Škofljica za sodelovanje ob Dnevu državnosti gre:
Društvu upokojencev Škofljica pod mentorstvom Perme Pavle za pripravo razstave na temo LAN ter pripravo in postrežbo kulinaričnih dobrot iz Lanenega semena, Aktivu podeželskih žena občine Škofljica za pripravo pogrinjkov ter pripravo in postrežbo sladkih in slanih prigrizkov in Društvu upokojencev Lavrica za estetsko dekoracijo pogostitve.

Več v spodnjem prispevku:
https://www.youtube.com/watch?v=vZpg9i22vL4

 

BRA_6311.jpg

Arhiv novic