OCENJEVANJE ŠKODE PO POZEBI MED 21. IN 22. APRILOM 2017 V OBČINI ŠKOFLJICA


V Uradnem listu RS je bil 21. 7. 2017 objavljen Zakon o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 21. in 22. aprilom 2017. Na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje (št. 844-7/2017- 65- DGZR, z dne 28. 7. 2017) ter izdelane predhodne ocene škode v tekoči kmetijski proizvodnji se prične z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic pozebe  med 21. in 22. aprilom 2017 na prizadetih območjih po prizadetih kulturah.

Oškodovanci, ki so utrpeli škodo, bodo s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja prejeli predtiskan obrazec 2PT. Obrazec morajo oškodovanci izpolniti, podpisati ter vložiti  na Občino Škofljica v času uradnih ur, najkasneje do srede 21. avgusta  2017.

Priloga: Sklep o ocenjevanju škode po pozebi

Več informacij lahko preberete tukaj

Arhiv novic