Ocenjevanje škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017

 

 

Škofljica, 4.9.2017 

 

 Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje  je sprejela sklep o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017.


V skladu s tem se prične z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic suše 2017 na prizadetih območjih katastrskih občin in najbolj prizadetih kulturah (koruza, oljne buče, pozni krompir),...)

Zbiranje vlog mora biti zaključeno do 
8.9.2017.

 Vlogo  oddate v tajništvu Občine Škofljica, v času uradnih ur. 


Vloga:

-  Obrazec 2
- na spletni strani Uprave za zaščito in reševanje (http://www.sos112.si/slo/tdocs/obrazec2.pdf)
v sprejemni pisarni Občine Škofljica 

 

  

Občinska uprava  

Arhiv novic