Dograditev javne kanalizacije in skupinskih priključkov na Babškovi poti na Lavrici


 

Katastrski potek kanalov

 Javna kanalizacija – PVC DN250 bo potekala po naslednjih parcelah:

1880/18, 1880/11, 1880/28, 2304/7, vse k.o. Rudnik

 Skupinski kanalizacijski priključek 1– PVC160 bo potekal po naslednjih parcelah:

1887/1, 1887/2, 1887/3, 1880/7, 1880/32, 1880/31, 1880/11, vse k.o Rudnik

 Skupinski kanalizacijski priključek 2– PVC160 bo potekal po naslednjih parcelah:

1880/15, 1880/14, 1880/13, 1880/12, 1880/18, vse k.o Rudnik 


 
Arhiv novic