Območje državnih osuševalnih sistemov

 

 

S strani Sklada kmetijskih zemljišč, samo prejeli dopis z detajlnimi kartami območja določenega za osuševanje.

Po programu upravljanja osuševalnih sistemov za leto 2017 mora sklad izvesti verifikacijo območij. Izločiti je potrebno parcele, ki ne sodijo v območje HMS, popraviti mejo območja, v koliko ni vključena cela parcela, dodati parcele,ki se vključijo v območje HMS.

V kolikor ste lastnik zemljišča na tem območju, vas vabimo, da se vključite v razpravo.

Ogled in podaja predlogov za vključitev oz. izključitev parcel v posamezni osuševalni sistem poteka v času uradnih pristojne OI Sklada.

Razgrnitev kart poteka od 22.11. do vključno 1.12. 2017 v času uradnih ur na Območni izpostavi Sklada kmetijskih zemljišč. 
Več informacij dobite 
tukaj

Predvideno je, da bo po potrditvi teh območij, pristojno ministrstvo z uredbo določilo kriterije za kritje stroškov vzdrževanja osuševalnih sistemov ter bodo prešli v upravljanje in vzdrževanje SKZG.

 V prilogi je dopis Sklada kmetijskih zemljišč RS, ki ga je prejela občina ter karte območji.

   Dopis 

   Grafični prikaz  

 

 Občinska uprava 

 

Škofljica, 27.11.2017 

Arhiv novic