Ocenjevanje škode na stvareh zaradi močnega vetra med 11. in 13. decembrom 2017

Škofljica,8.1.2017

 

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje dne, 4.1.2017 izdala dopolnjen sklep o pričetku ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic poplav in močnega vetra med 11. in 13. decembrom 2017. 

Oškodovanci lahko posredujejo oceno škode na Občino Škofljica na naslednjih obrazcih: 

 

navodilo za ocenjevanje škode 

  - katalog vrednotenja gradbenih objektov

 

  več na spletni strani URSZR

 

Škodo ocenjujeno:

-  v gozdovih in na gozdnih cestah - Zavod za gozdove Slovenije, na vodotokih Direkcija RS za vode,

- na kulturni dediščini  - Zavod za varstvo kulturne dediščine, v gospodarstvu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,

- na državnih cestah  - Direkcija RS za infrastrukturo,

- na elektrovodih in železnicah  - Ministrstvo za infrastrukturo.

 

Izpolnjene obrazce lahko oddate v sprejemni pisarni Občine Škofljica, do srede, 17. 1 2018, do 12. ure.

Obrazci so na voljo v sprejemni pisarni Občine Škofljica  na povezavah:

 

 

 

Občina je s strani URSZR prejela naknadno navodilo glede ocenjevanja škode v gozdovih.

1. Na podlagi 22. člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode, škodo v gozdovih ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije. 
2. Zaradi velike razsežnosti pojava in relativno kratkega roka za oceno, je ocena poškodovanosti oz. škode v gozdovih možna samo na ravni oddelkov oz. odsekov.

 

Zavod za gozdove Slovenije bo sporočil podatke o poškodovanosti po oddelkih/odsekih, le –ti se bodo v aplikaciji za ocenjevanje škode - Ajda pripisali na raven posamezne parcele znotraj oddelka/odseka in sicer po večinskem principu. Posebnega vnosa poškodovanosti gozdov po parcelah torej ne bo. Oceno bo naredil Zavod za gozdove Slovenije.
Občina Škofljica zato ne bo vnašala podatkov v aplikacijo Ajda. Navodila glede izpisov se še usklajujejo s pristojnimi institucijami in bodo posredovana naknadno.

 

3. Ravno tako bo Zavod za gozdove Slovenije ocenil škodo na gozdnih cestah, nato pa se bodo podatki o ocenah škode prenesli direktno v aplikacijo Ajda.

 

 

Občina Škofljica

 

Arhiv novic