Javna predstavitev

Ocene ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami 2.0 Občinskega v občini Škofljica

in

Načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v občini Škofljica

V skladu s četrtim odstavkom 46. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1, Ur. l. RS, št. – UPB1, 51/06, 95/07 – ZSPJS in 97/10) in drugim odstavkom 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12 in 78/16) občinska uprava Občini Škofljica objavlja javno predstavitev Oceno ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami 2.0 Občinskega v občini Škofljica ter občinskega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v občini Škofljica.

Postopek sprejema načrta se nadaljuje z javno predstavitvijo na spletni strani Občine Škofljica in traja 30 dni od objave. V tem času pričakujemo morebitne pripombe na načrt v pisni (na sedež Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica)  ali elektronski obliki na e-naslov obcina@obcina.skofljica.si.

 

Občinska uprava
Občine Škofljica

Ocene ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami [rar, 13MB]

Načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v občini Škofljica [rar, 2,5MB]

 

Arhiv novic