Namera o sklenitvi menjalne pogodbe

Datum 13.4.2018
Številka: 7113-17/2018
Rok do: 3.5.2018

 

 

V skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, ki jo zastopa župan Ivan Jordan, objavlja

NAMERO O SKLENITVI MENJALNE POGODBE

na podlagi metode neposredne pogodbe

 

  1. Predmet pogodbe na podlagi metode neposredne pogodbe je:

-          odsvojitev nepremičnine:

·         parc. št. 2285/2, k.o. 1696 – Rudnik, ID znak: 1696 2285/2, ID 6818338, v izmeri 187 m²;

-          pridobitev nepremičnine:

·         parc. št. 1383/10, k.o. 1696 – Rudnik, ID znak: 1696 1383/10, ID 6818335, v izmeri 433 m²;

 

  1. Pogodba za menjavo zgoraj omenjenih nepremičnin se sklene po preteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Škofljica.

 
  Občinska uprava


Arhiv novic