OBVESTILO O SPREMEMBI SEDEŽEV VOLIŠČ

OBVESTILO O SPREMEMBI SEDEŽEV VOLIŠČ

Občina Škofljica obvešča volivce o spremembi sedežev naslednjih volišč:

-          volišče številka 303030 namesto dosedanjega sedeža Gasilski dom Pijava Gorica, je nov sedež Objekt ''Skedenj'' Pijava Gorica, Pijava Gorica

 

-          volišče številka 304013 namesto dosedanjega sedeža KS Lavrica, Dolenjska c. 327, Škofljica, je nov sedež: Podružnična šola Lavrica, Kamnikarjeva 6, Škofljica

 -          volišče številka 304015 namesto dosedanjega sedeža OŠ Lavrica, Dolenjska c. 342, Škofljica, je nov sedež: Podružnična šola Lavrica, Kamnikarjeva 6, Škofljica

 

Okrajna volilna komisija je pri določitvi volišč upoštevala 79.a člen Zakona o volitvah v državni zbor (Ur.l. RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odločba US in 23/17), ki določa, da morajo biti volišča dostopna invalidom in zato, v sodelovanju z lokalno skupnostjo, spremenila sedeže tistih volišč, ki invalidom niso dostopna oziroma so bila invalidom težje dostopna.

Spremembe stopijo v veljavo že na ponovljenem zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper, ki bo dne 13.5.2018.

 Škofljica, 20.04.2018   

Občina Škofljica

      občinska uprava

Priloga:

- obvestilo Pijava Gorica

- obvestilo Lavrica

 

                                                                                                                                                                                                                                          

 

Arhiv novic