RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNE POMOČI ZA NABAVO ŠOLSKIH POTREBŠČIN

Upravičenost do pomoči bomo določali glede na merila in določila Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS št. 54/92 in naslednji), Pravilnika o dodeljevanju socialno varstvenih pomoči v Občini Škofljica, (Uradno glasilo Občine Škofljica št. 12/00) in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju socialno-varstvenih pomoči v Občini Škofljica (Ur. l. RS št. 99/02),  upoštevane pa bodo tudi dejanske razmere družine iz katere otrok izhaja.

V primeru, da družina preko Centra za socialno delo že prejema denarni dodatek po zakonu o socialnem varstvu, je potrebno izpolniti le vlogo, če so gmotne in socialne razmere v družini nespremenjene – POZOR! NE OTROŠKI DODATEK.


Vloge za uveljavitev enkratne denarne pomoči za nakup šolskih potrebščin se oddajo na Centru za socialno delo Ljubljana Vič Rudnik, Tržaška cesta 2, Ljubljana, v času uradnih ur (ponedeljek 8.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00, sreda 8.00 – 12.00 in 13.00 – 17.00,  petek 8.00 – 12.00).

Dodatne informacije lahko dobite po telefonu št. 01/200 21 54 (Dragica Pečjak, dipl. soc. delavka).

 

Občina Škofljica

Boštjan Rigler, župan

Arhiv novic