ŽREBANJE – LOKALNE VOLITVE

Obveščamo, da bo javno žrebanje za določitev vrstnega reda kandidatur na seznamu kandidatur in glasovnicah za volitve župana, občinskega sveta, svetov krajevne skupnosti za lokalne volitve 2018 v torek, dne 23. 10. 2018 ob 10.30. uri, v sejni sobi Občine Škofljica, Šmarska cesta 3.

Občinska volilna komisija


Volitve 2018


Arhiv novic