ŠKOFLJICA, MED NAJBOLJ ZDRAVIMI SLOVENSKIMI OBČINAMI

Nacionalni inštitut za javno zdravje je objavil nove vrednosti 34 kazalnikov, s katerimi ocenjuje zdravje prebivalcev slovenskih občin. Na podlagi teh kazalnikov sodi Občina Škofljica med najbolj zdrave slovenske občine.

Kaj vse vpliva na zdravje:

V prvi vrsti skrb vsakega posameznika za svoje zdravje.

Ob tem pa tudi razvitost in kakovost lokalnega okolja, v katerem ljudje bivajo in delajo, višina izobrazbe, zaposlitvene možnosti in dohodkovno-premoženjsko stanje. Pomembna determinanta zdravja je tudi življenjski slog, na primer, kaj in koliko jemo, koliko se gibljemo, kajenje in pitje alkohola. Kvalitetna pitna voda.

Pozitivno delujejo tudi preventivni programi, organizacija pomoči potrebnim na domu in zdravstvena oskrba.

Občina Škofljica ima največji prirast novih prebivalcev.

Zato je zelo spodbudno, da je občina vztrajala na pridobitvi novih koncesij za zdravniški tim splošne medicine.

In to ji je tudi uspelo. Saj je poleg obstoječe koncesije, pridobila 2 (dve) novi koncesiji za zdravniški tim splošne medicine, v letu 2015 in 2018.

Občinska uprava, oktober 2018

 

       Zdravje v Občini Škofljica

Vir:

-       Nacionalni inštitut za javno zdravje

-       Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije


Arhiv novic