OBČINA ŠKOFLJICA

PRORAČUN za leti 2019 in 2020 . . SPREJET

Občinski svet Občine Škofljica je v mandatnem obdobju 2018-2022, dne 31.01.2019 uspešno zaključil že 3. redno sejo, na kateri so bile vse predlagane točke tudi sprejete.

Med njimi je zagotovo najpomembnejši sprejem Proračuna Občine Škofljica za leti 2019 in 2020, ki zagotavlja nemoteno poslovanje občine in daje zeleno luč za predvidene investicije, ki bodo nedvomno v dobrobit naših občank in občanov. Gre za nadaljevanje II. in III. faze gradnje OŠ Lavrica, nadaljevanje izgradnje kanalizacijskega sistema in obnove vodovodnega sistema v naselju Pijava Gorica, ter številne druge investicije.

Občinski svet je imenoval tudi vse svoje stalne komisije in nov nadzorni odbor, sprejel Odlok o podelitvi koncesije za zobozdravstvo, Odlok o turistični taksi, katera po novem znaša 2 (dva) evra na nočitev in sklep o pooblastilu županu za odločanje na skupščini Javnega holdinga Ljubljana in Svetu ustanoviteljev RCERO Ljubljana, katerih so-ustanoviteljica je tudi Občina Škofljica.

Občinska uprava – februar 2019

Arhiv novic