Škofljica – delovni sestanek županov 3a razvojne osi

Župani 3 A razvojne osi, od Ljubljane do Petrinje, so se v novem mandatnem obdobju 2018-2022, danes prvič sestali na Škofljici. 

o konstruktivni razpravi o aktualni problematiki, še zlasti prometni, se je ponovno izkazala enotnost županov, da se zastavljeni projekti in cilji, tudi realizirajo.

V sled tega so bili soglasno sprejeti naslednji pomembnejši sklepi:

1) Enotno, strokovno in vztrajno sodelovanje vseh županov na 3 A razvojni osi, za dosego zastavljenih projektov in ciljev;

2) Nujna vzpostavitev koordinacije županov 3 A razvojne osi z pristojnimi državnimi institucijami, še zlasti ministrstvom za infrastrukturo in ministrstvom za okolje in prostor in

3) Osrednja tema naslednjega sestanka županov 3 A razvojne osi bo posodobitev v prejšnjem mandatu podpisanega Protokola med Vlado Republike Slovenije in Župani na 3 A razvojni osi o izvedbi nujnih projektov na celotnem območje, še zlasti prioritetno realizacijo »obvoznice Škofljica«, z decidiranim dogovorom o odgovornih nosilcih posameznih projektov in natančno določenimi roki izvedbe. V led tega se na sestanek nujno povabi tudi ministrico za infrastrukturo in ministra za okolje in prostor.


Škofljica, petnajsti februar 2019

 

Koordinator Županov 3 A razvojne osi
Ivan Jordan, župan Občine Škofljica

  IMG_4315_1.JPG

Arhiv novic