Razglas požarne ogroženosti naravnega okolja dne 22. 2. 2019


Na podlagi 8. člena uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št.
20/14), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

 

R A Z G L A Š A

 
- veliko požarno ogroženost naravnega okolja 23. februarja in 24. februarja 2019 na območju občin: Koper, Ankaran, Izola, Piran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko in Šempeter – Vrtojba;
 
- veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 25. februarja 2019 dalje na območju celotne države. Razglas velja za območja brez snežne odeje.
 

Od dne razglasitve velike požarne ogroženosti dalje je v naravnem okolju poleg požiganja in dmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi uriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin porabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati gnjemete.
 
Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času azglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor. rejemnike tega dokumenta prosimo, da z njegovo vsebino seznanijo pristojne organe, enote in sebe znotraj njihovih organizacij.

 
Razglas  [pdf, 150KB]

 

Arhiv novic