Sprejemni preizkusi Glasbene šole Grosuplje za vpis v šolsko leto 2019/2020

Sprejemni preizkusi Glasbene šole Grosuplje za vpis v šolsko leto 2019/2020

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM GLASBA
V glasbeno šolo se lahko vpišejo otroci, ki uspešno opravijo sprejemni preizkus in so v okviru priporočene starosti (glej Predmetnik www.gsg.si). Ker je število prostih mest omejeno, se sprejme kandidate/kandidatke z boljšimi rezultati.
Namen sprejemnega preizkusa je ugotoviti, ali ima kandidat/kandidatka primerno razvit posluh, čut za ritem, sposobnost glasbenega pomnjenja ter fizične in zdravstvene sposobnosti za učenje instrumenta. Na sprejemnem preizkusu kandidat/kandidatka zapoje pesem po lastni izbiri, posnema tone različnih višin ter melodične in ritmične motive.

Sprejemni preizkusi za šolsko leto 2019/2020 bodo potekali v soboto, 18. in 25. maja 2019, od 9. do 13. ure na naslednjih podružnicah:

• Grosuplje: Glasbena šola Grosuplje, Partizanska cesta 5, 1290 Grosuplje,
• Dobrepolje: Jakličev dom, Videm 34, 1312 Videm-Dobrepolje,
• Ivančna Gorica: Srednja šola Josipa Jurčiča, Cesta občine Hirschaid 3, 1295 Ivančna Gorica,
• Škofljica: Osnovna šola Škofljica, Klanec 5, 1291 Škofljica.

Posebna priprava ali predhodna prijava nista potrebni.
O rezultatih sprejemnih preizkusov in datumu vpisa bodo starši kandidatov/kandidatk pisno obveščeni na domači naslov (glej Vpis www.gsg.si).

IZOBRAŽEVALNA PROGRAMA PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA IN GLASBENA PRIPRAVNICA
Predhodnega preizkusa razvitosti glasbenih sposobnosti ni potrebno opravljati. Izpolnite le vpisni list, ki ga na dan sprejemnega preizkusa oddate vodji podružnice.
Predšolska glasbena vzgoja je skupinski pouk za otroke stare 5 let. Pouk poteka 1x tedensko po 60 minut. Program traja 1 leto.
Glasbena pripravnica je skupinski pouk za otroke stare 6 let. Pouk prav tako poteka 1x tedensko po 60 minut in traja 1 leto. V glasbeno pripravnico se lahko vključijo tudi otroci, ki pred tem niso obiskovali predšolske glasbene vzgoje.
Urniki skupinskega pouka bodo znani konec avgusta (www.gsg.si).

 

Arhiv novic