Preureditev začasnega krožnega križišča pri OŠ Škofljica v stalno krožno križišče

Zaradi gradbenih del za preureditev začasnega krožnega križišča pri OŠ Škofljica v stalno krožno križišče bo na naslednjih odsekih državnih cest G2-106, odsek 0206 Škofljica od km 0,419 do km 0,520, na odseku 0261 Škofljica-Rašica od km 0,000 do km 0,132 ter na R3-728, odsek 1148 Škofljica – Rašica od km 0,000 do km 0,300 vzpostavljen spremenjen prometni režim.

Več o tem si preberite tu:
 
 
Dodatna pojasnila:
1)    V krožišču bo mogoč dostop v in iz naselja Lanovo ter do parkirišča pri Večnamenski športni dvorani Škofljica;
2)    Dostop do krožišča iz smeri Ig-a in obratno do uvoza v Poslovno obrtno cono Škofljica, bo zaprt;
3)    Dostop v smeri Glinek – OŠ Škofljica bo mogoč zgolj do OŠ Škofljica. V času od 6.00 do 8.30 ure med tednom bo z novim prometnim znakom omejen zgolj na šolske avtobuse in kombije, kolesarje, komunalna  vozila in za naselja: Glinek, Zalog  in Klanec.

       OBČINA ŠKOFLJICA
Arhiv novic