JAVNA RAZGRNITEV MODELOV VREDNOTENJA - obvestilo

OBVESTILO
Obveščamo vas, da bo na podlagi 19. člena Zakona o množičnem vrednotenju (ZMVN-1) v prostorih Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, pritličje - soba 18, od 1.10.2019 do vključno 30.10.2019 potekala javna razgrnitev PREDLOGA MODELOV VREDNOTENJA NEPREMIČNIN, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije.
Lastniki nepremičnin na območju občine Škofljica se boste lahko v času uradnih ur (ponedeljek 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00; sreda 8.00 - 12.00, 15.00 - 17.00, petek 8.00 - 12.00) grafično in na vizuelen način spoznali s predlogom modelov vrednotenja.

Predlog modelov bo od 1. do 30. oktobra dostopen tudi na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin (Portal MNV) na spletnem naslovu https://www.mvn.e-prostor.gov.si, kjer bodo objavljene tudi poskusno izračunane vrednosti, izračunane na osnovi objavljenega predloga modelov in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27.6.2019.

Vsi zainteresirani lahko od 1.10. 2019 do 15.11.2019 podate mnenja in pripombe k predlogu modelov vrednotenja, ki morajo biti ustrezno obrazložene, in sicer:
• pripombe, ki se nanašajo na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni nepremičnin na območju naše občine pošljite na obrazcu JR.MV-1 na naslov občine Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica ali skeniranega na elektronski naslov obcina@obcina.skofljica.si ali izpolnite obrazec v fizični obliki in ga oddate v sprejemni pisarni občine,
• vse ostale pripombe na modele vrednotenja pošljite na obrazcu JR.MV-2 po pošti na naslov Geodetska uprava RS - Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana, ali skeniranega na elektronski naslov vrednotenje@gov.si.

Obrazca JR.MV-1 in JR.MV-2 dobite na Portalu MNV ali v prostorih občine, kjer bo potekala javna razgrnitev. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dano soglasje za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih do pripomb. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

Hkrati vas obveščamo, da bo Geodetska uprava Republike Slovenije izvedla javne predstavitve predloga modelov vrednotenja nepremičnin. Za občine na območju OGU Ljubljana bodo javne predstavitve potekale v:
• četrtek 17. oktober 2019, od 10.00-13.00 v prostorih Občine Litija, Jerebova ulica 14, Litija
• petek 18. oktober 2019, od 10.00-13.00 v prostorih Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana

Morebitna vprašanja ali zahteve za pojasnila lahko posredujete na elektronski naslov vrednotenje@gov.si ali pokličete na brezplačni klicni center 080 20 09, ki deluje vsak delovni dan od 8. do 16. ure.

Arhiv novic