Popolna zapora ceste na Orlah

Zaradi posegov v cestno telo bo v sklopu gradnje vzpostavljena popolna zapora ceste skozi Orle in sicer v treh fazah:
- 1. faza: JP 904781 Orle - Zg. konec od HŠ 24 do HŠ 33, v dolžini 55 m,
- 2. faza: LC 404011 Lavrica - Orle - Sp. Rudnik od HŠ 24 do HŠ 39, v dolžini 100 m,
- 3. faza: LC 404011 Lavrica - Orle - Sp. Rudnik od HŠ 24 do HŠ 36, v dolžini 140 m.

Uporabnikom ceste in prebivalcem se zahvaljujemo za razumevanje.

Občinska uprava

Arhiv novic