Upravna enota Ljubljana zapira vse krajevne urade do preklica

Obveščamo vas, da glede na trenutno epidemiološko situacijo nalezljive bolezni (SARS-CoV-2) in z namenom preprečitve nalezljive bolezni, na Krajevnem uradu Velike Lašče, Krajevnem uradu Dol pri Ljubljani, Krajevnem uradu Škofljica, Krajevnem uradu Dobrova, Krajevnem uradu Medvode in Krajevnem uradu Notranje Gorice od 13. 3. 2020 dalje ne moremo zagotavljati uradnih ur, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni (SARS-CoV-2).

Neodložljive upravne storitve lahko opravite na Sektorju za upravne notranje zadeve v Ljubljani, Tobačna ulica 5, v času uradnih ur.
Hkrati vse uporabnike upravnih storitev pozivamo, da omejijo morebitne obiske na naši upravni enoti in presodijo o nujnosti upravnih storitev.
Pri preprečevanju okužbe s koronavirusom velja enaka preventiva kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo okužbe dihal. Najbolj učinkovita sta vsakodnevna preventivna ukrepa: redno umivanje rok z vodo in milom ter higiena kašlja.
Aktualne informacije in navodila najdete na spletni strani Koronavirus COVID-2019.
Hvala za razumevanje.

Alexandra Gregorc

Svetovalka za odnose z javnostmi

051 621 663

REPUBLIKA SLOVENIJA
UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA

Adamič-Lundrovo nab. 2, 1000 Ljubljana
T: 01 306 30 00 F: 01 306 31 02
E: ue.ljubljana@gov.si
www.upravneenote.gov.si/ljubljana/

Arhiv novic