Uredba o Krajinskem parku je objavljena v Uradnem listu RS št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008

Uredba o Krajinskem parku je objavljena v Uradnem listu RS št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008
http://www.uradni-list.si/1/content?id=89429
Ministrstvo za okolje in prostor bo gradivo po pošti poslalo vsem, ki so v času javne razprave na osnutek Uredbe podali pisne pripombe.

 

 

 


 

Arhiv novic