Glede reševanja prometne problematike je bil poslan dopis ministru za promet

Gospod
Minister dr. Patrick VLAČIČ
MINISTRSTVO ZA PROMET
Langusova 4
1535 LJUBLJANA

Spoštovani gospod minister!


Več kot dva meseca je že minilo od sestanka v prostorih vašega ministrstva, na katerem smo vas seznanili z nevzdržnimi prometnimi razmerami na odseku državne ceste Ljubljana – Škofljica – Kočevje, ki poteka po območju naše občine. Prav tako ste bili seznanjeni z velikimi težavami, s katerimi se načrtovalci soočajo pri umeščanju v prostor nove obvoznice Škofljice. Ob zaključku sestanka ste pravilno ugotovili, da je različnih omejitev in interesov na tem območju preveč, da bi pristojne vpletene strokovne službe posameznih ministrstev same našle usklajeno in sprejemljivo rešitev. Zato ste obljubili, da se boste v roku enega meseca sestali z ministri za kulturo, kmetijstvo in okolje in prostor ter skupaj sprejeli načelno odločitev o varianti poteka trase, na kateri se bo v nadaljevanju aktivno delalo (z nalogo, da se ovire odpravljajo ne ustvarjajo). Z vašim načinom razmišljanja se strinjam, saj menim, da je pri tako zapletenem problemu potrebno zadevo presekati z odločitvijo na najvišjem nivoju; a žal ugotavljam, da smo zopet ostali le pri besedah (podobno kot vsa dolga leta do sedaj).
Razmere na omenjeni cesti se iz dneva v dan poslabšujejo. Ob prometnih konicah vozniki iščejo vse mogoče bližnjice, tako da se velik del prometnega (tranzitnega) toka preusmeri na lokalne ceste, ulice, kolovoze, poljske poti, ki niso namenjene temu prometu. Po njih potekajo šolske, sprehajalne in kolesarske poti, »šibki« udeleženci v prometu so na teh cestah vsakodnevno ogroženi. Občina poskuša z ukrepi za umirjanje prometa na najbolj izpostavljenih mestih vsaj nekoliko ublažiti nevarne razmere, a ti ukrepi se žal ne izkazujejo za dovolj učinkovite.
Občina Škofljica vseskozi konstruktivno sodeluje pri prizadevanjih za izgradnjo tako potrebne obvoznice v čim krajšem času, zato odločno zavračamo kakršnokoli krivdo za dolgotrajne postopke umeščanja te prometnice v prostor. Hkrati pa vam tudi sporočamo, da ne prevzemamo odgovornosti za morebitno nesrečo s tragičnimi posledicami, ki se zaradi kaotičnih razmer ob prometnih konicah lahko že jutri zgodi na naših ulicah.
Občani Škofljice so zaradi nerazumno dolgih postopkov urejanja prometne problematike na našem območju že povsem obupani, zato čutim obveznost, da vas opozorim na realno možnost protestnih zapor državne ceste, v kolikor v kratkem ne bo sprejetih konkretnih odločitev.
Zavedamo se, da nas do izgradnje obvoznice loči še kar nekaj let (tudi če bo odločitev o trasi sprejeta jutri) v katerih se bodo razmere še poslabševale. Zato zahtevamo, da se takoj pričnejo oz nadaljujejo ukrepi za blažitev razmer na obstoječi prometnici:

- izgradnja polnega AC priključka v naselju Šmarje – Sap,
- pomoč ministrstva pri podaljšanju linije mestnega avtobusnega potniškega prometa do Škofljice (izdaja potrebnih soglasij in dovoljenj ter finančna pomoč v smislu subvencije in sofinanciranja ureditve postajališč in parkirišča – P+R)
- izgradnja železniških postajališč in večja frekvenca vlakov v prometnih konicah
- izgradnja ustreznih križišč na cesti Ljubljana – Kočevje, ki v trenutnem stanju predstavljajo veliko nevarnost za udeležence v prometu

Spoštovani gospod minister!
Verjamem, da boste omenjeno pismo skrbno prebrali in se osebno zavzeli za rešitev nevzdržnih prometnih razmer v naši občini. Da ne gre le za lokalni, pač pa širši, državni problem, izkazuje tudi enotnost vseh županov občin od Ljubljane do meje z republiko Hrvaško v prizadevanju za hitro rešitev, saj je omenjena prometnica edina povezava celotne regije z osrednjim delom države in glavnim mestom.

V nestrpnem pričakovanju vašega odgovora vas lepo pozdravljam, hkrati pa vas vabim, da si prometne razmere v naši občini v jutranji konici tudi skupaj ogledamo.       

 

 

                                                        Boštjan Rigler l.r.
                                                               ŽUPAN

 

V vednost:
- OS Občine Škofljica
- Državni zbor RS Odbor za promet Šubičeva 4 1000 Ljubljana

Arhiv novic