Nova cena programa v vrtcu Škofljica

Občinska uprava Občine Škofljica obvešča starše otrok vključenih v JVZ OŠ in vrtec Škofljica, da s 1. 5. 2009 veljajo nove cene programa varstva otrok (Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno – izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica, Ur. l. RS, št. 30/09).

Ekonomska cena programa po novem za I. starostno obdobje znaša 517,43 EUR in II. starostno obdobje 376,85 EUR.

Novost v Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnem zavodu je ta, da so starši otrok, za katere je Občina Škofljica po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v javnem vrtcu na območju občine Škofljica, upravičeni do dodatnega popusta, in sicer za otroke vključene v I. starostno obdobje v višini 4,2 odstotka, za otroke vključene v II. starostno obdobje pa v višini 4,6 odstotka potrjene ekonomske cene programa.

Dodatno znižanje cene programov se ne priznava staršem otrok, za katere je Občina Škofljica po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v vrtec izven območja Občine Škofljica.


Občinska uprava Občine Škofljica

Arhiv novic