Divja odlagališča pospravljena


kliknite za vecjo sliko

Dolgo se že ukvarjamo s črnimi odlagališči. Lahko rečemo, da je bilo vsako leto sanirano vsaj eno, pa se še vedno najdejo nova!

Na pobudo nekaterih občanov je bilo sklenjeno, da opravimo še zadnjimi tremi večjimi divjimi odlagališči, in sicer na Dolah, v kamnolomu Orle in Hauptmance na Lavrici.

Zbranih je bilo preko 1.200 kosov izrabljenih avtomobilskih gum, ki jih je prevzel koncesionar GET inženiring d.o.o., Kresnice.

Na palete je bilo zloženih in po predpisih embaliranih preko 20 ton strešne azbestcementne kritine, nakar je bila odpeljana na prevzemno mesto na Deponijo Barje.

Tudi nekaj izrabljenih motornih vozil se je še našlo. Te je odpeljal koncesionar AvtoTransporti Kastelec d.o.o., Grosuplje.

Gradbenih odpadkov in ruševin, vključno z gradbenimi odpadki, ki so pomešani s komunalnimi odpadki, se je nabralo nadaljnjih 50 ton. Tudi te smo naložili in odpeljali na Deponijo Barje.

Piše se leto 2007. Za zbiranje odpadkov je organizirano Javno podjetje Snaga, ki tedensko pobira smeti v vseh naseljih občine. Na voljo so tudi posode za biološke odpadke, imamo Ekološke otoke (papir, steklo, embalaža), dvakrat letno organiziran odvoz kosovnega materiala, dvakrat letno organizirano zbiranje nevarnih odpadkov (baterije, akumulatorji, olja, zdravila, ….). Deponija Barje je odprta vsak dan od 6.00 do 20.00 in ob sobotah do 14.00, kjer so pred vhodom postavljeni veliki kontejnerji, v katere se lahko brezplačno odlaga sortirane kosovne odpadke. Ob vsej današnji motorizaciji do tja sploh ni daleč.

In se vprašamo: kakšno imajo ljudje srce, da ob vsej našteti organiziranosti in možnostih, odlagajo razne odpadke v naravo in na mesta kamor ne sodijo? Ali pa jih zmečejo kar pred ekološke otoke. In s tem smo potem prisiljeni vsi živeti in to gledati.
 
Občani! V kolikor boste opazili kogarkoli, da nelegalno odlaga smeti, odpadke, kosovni material, to sporočite na telefon 360 16 24: Medobčinski inšpektorat.
 

Arhiv novic