Zasebni vrtec Smrkolin

Občina Škofljica obvešča starše otrok, ki imajo otroke vpisane v zasebni vrtec Smrkolin, da pogoji za podelitev koncesije zasebnemu vrtcu niso bili podani, da pa bo Občinski svet Občine Škofljica, na naslednji redni seji, ki bo predvidoma  3. septembra 2009, obravnaval predlog za sklenitev pogodbe o sofinanciranju programa. V  kolikor bo Občinski svet potrdil predmetno pogodbo in v okviru rebalansa proračuna za leto 2009 zagotovil sredstva za sofinanciranje, bo občina z vrtcem Smrkolin sklenila pogodbo o sofinanciranju.

Po podpisu pogodbe, boste lahko starši otrok - ki imajo v naši občini stalno prebivališče skupaj z enim od staršev in otrok tujcev, od katerih ima vsaj eden od staršev na njenem območju začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji – na občino vložili vlogo za znižano plačilo vrtca, o čemer boste obveščeni preko spletne strani Občine, občinskega časopisa ter oglasne deske zasebnega vrtca.

Arhiv novic