Javna razgrnitev proračuna Občine Škofljica za leto 2010

Predlog proračuna Občine Škofljica za leto 2010

Javna razgrnitev Proračuna občine za leto 2010 se opravi na spletnih straneh občine ter v sejni sobi Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.

Pripombe se lahko podajajo pisno po pošti ali pa vpišejo v knjigo, ki se nahaja v sejni sobi občine, najkasneje do petka 8. januarja 2010, do 12. ure. Vse pisne pripombe morajo upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki. 


 

Arhiv novic