Občinski svet je na 6. redni seji imenoval Občinsko volilno komisijo.

Kandidate za občinsko volilno komisijo so predlagale politične stranke in neodvisne liste, predloge pa je predhodno obravnavala komisija KVIAZ. Pri sestavi komisije je bilo, glede izobrazbe  predsednika in njegovega namestnika, upoštevano določilo  35. člena  Zakona o lokalnih volitvah. Občinska volilna komisija  je bila imenovana v naslednji sestavi:

predsednica: Daja Bah Koren, Kamnikarjeva ulica 9, 1291 Škofljica
namestnica  predsednice: Majda Kocmur,  Dolenjska cesta 73, 1291 Škofljica      
                                      
član:  Denis Čaleta,  Kamnikarjeva ulica 21, 1291 Škofljica,
namestnik člana: Franc Mačerol,  Vrečarjeva ulica 20, 1291 Škofljica
član: Milan Vučko,  Šmarska  cesta 57, 1291 Škofljica
namestnik člana: Rok Koncilja,  Smrjene 52 A, 1291 Škofljica
član: Špela Intihar,  Puciharjeva ulica 2, 1291 Škofljica
namestnik članice: Peter Nose,  Bučarjeva ulica 4, 1291 Škofljica
Arhiv novic